عنوان دوره وضعیت دوره سطح دوره تاریخ ثبت دوره هزینه دوره زمان کل دوره تعداد بخش ها مدرس دوره عملیات
مبانی برنامه نویسی سی شارپ شروع نشده مقدماتی 1398/04/02 1000   تومان 50   ساعت 0 احسان منصوری ثبت نام در دوره
آموزش فریم ورک انگولار 8 شروع نشده پیشرفته 1398/04/02 1200   تومان 80   ساعت 0 احسان منصوری ثبت نام در دوره
آموزش شبکه شروع نشده حرفه ای 1398/04/04 1500   تومان 120   ساعت 0 احسان منصوری ثبت نام در دوره